Najbliższa impreza:

23 Rajd Brodnicki 31.08.2019

52 Toruński Rajd Samochodowy I Runda KJS ZO PZM w Bydgoszczy


26 Narodowy Zlot 2CV Federacji Francuskiej Saint Amond Montrand 29.05-02.06.2019

Francuzi to największa grupa narodowa uczestników zlotów zabytkowych Citroenów. Z tego względu przedstawiciele Automobilklubu Toruńskiego corocznie odwiedzają największy francuski narodowy zlot miłośników tej marki.

Dobre relacje z Francuzami są kluczowym czynnikiem gwarantującym powodzenie imprezy ICCCR, która odbędzie się w 2020 roku w Toruniu. W ramach uczestnictwa w zlocie Torunianie dysponowali profesjonalnym stoiskiem i promowali przyszły zlot w Toruniu. Udało się pozyskać wiele zgłoszeń i deklaracji udziału w tej imprezie.

Wyjazd dofinansowało Miasto Toruń.