Targi Retromobile w Paryżu 2-7.02.2016r.

W dniach 2-7 lutego 2016r. członkowie zarządu Automobilklubu Toruńskiego w składzie: Czesław Nosewicz, Andrzej Czeczko i Piotr Majewski reprezentowali Automobilklub Toruński na targach zabytkowej motoryzacji Retromobile w Paryżu.

Celem wizyty było złożenie sprawozdania z 21 Międzynarodowego Zlotu Miłośników Citroena 2CV, który odbył się w dniach 28.07 ? 2.08.2015r. w Toruniu, a także złożenie aplikacji na organizację Zlotu Zabytkowych Citroenów ICCCR (International Citroen Car Club Rally) w roku 2020.

Przedstawiciele Torunia podczas targów dysponowali własnym stoiskiem w ramach ACI (Amicale Citroen International), będącym częścią stoiska Citroena. Podczas targów na stoisku obecne były materiały reklamowe promujące walory Torunia i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zwiedzający z całego świata licznie odwiedzali stoisko Automobilklubu i z dużym zainteresowaniem zapoznawali się z ofertą turystyczną, biznesową i kulturalną Miasta i Regionu. Wysoce pozytywnemu odbiorowi obecności Polaków na targach sprzyjały niezwykle pozytywne recenzje Zlotu 2CV, które zakorzeniły się już w powszechnej świadomości miłośników zabytkowej motoryzacji. Stałym elementem stoiska był poczęstunek piernikami i krówkami.

Pobyt na targach służył lobbowaniu wśród środowisk odpowiedzialnych za organizację imprez związanych z marką Citroen celem przyznania Automobilowi Toruńskiemu prawa do organizacji zlotu ICCCR w roku 2020. Działania te zwieńczył Wieczór Polski, który odbył się 5 lutego.

Na stoisku gościli wtedy przedstawiciele wszystkich klubów i środowisk odpowiedzialnych za głosowanie i podejmowanie decyzji. Wieczór Polski spotkał się z niezwykle przyjaznym odbiorem. Po raz kolejny podkreślano doskonałą organizację zlotu 2CV, co rzutować będzie na duże szanse w uzyskaniu prawa do organizacji kolejnego zlotu. Przedstawiciele klubów podkreślali także przyrodnicze i kulturalne walory Torunia i Regionu, a także zachwyceni byli przyjaznym podejściem mieszkańców do uczestników zlotu.

Kolejnego dnia (6 lutego) członkowie AT podczas kongresu ACI złożyli relację ze zlotu 2CV, który został uznany za najlepsze wydarzenie roku 2015. Następnie przedstawiono kandydaturę AT jako organizatora zlotu ICCCR 2020r. oraz przekazano dokumenty sygnowane przez władze Torunia i Województwa. Obecni delegaci oraz zarząd ACI jednogłośnie wyrazili niezwykle pozytywną opinię o możliwości umiejscowienia kolejnego zlotu w Toruniu i zapewnili o swoim poparciu podczas formalnego głosowania, które odbędzie się w sierpniu w Holandii podczas zlotu ICCCR 2016.

Reasumując pobyt w Paryżu należy uznać za niezwykle udany, zrealizowano cele wyjazdu, który przyczynił się do promocji Miasta i Regionu na forum międzynarodowym, szczególnie w środowiskach ponadprzeciętnie zamożnych kolekcjonerów zabytkowych samochodów i zachęcił ich do odwiedzenia Torunia i Regionu w celach turystycznych i biznesowych.

POWRÓT

© 2016 Automobilklub Toruński